MODELOVANIE KRAJINY
V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH A ANIMÁCII

Multimediálne počítačové systémy - semestrálny projekt

Prednášateľ:Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Vypracoval:Martin Kútny
Fakulta:Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ročník:1. ročník inžinierskeho štúdia
Školský rok:2006/2007

>>> Vstúpte <<<